A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

رگهٔ بی پایان

ما همانند يک معدنچی لاغر هستيم كه آخرين وعده غذایی خود را در كمربندش حمل می كند، و حالا كلنگش به رگه طلا رسيده است. لذت آزادی از يک عمر سرخوردگی، هيچ حد و مرزی نـدارد . پـدر  احساس می كند چیزی بهتر از طلا يافتـه اسـت . او ايـن گـنج را بـراى ساليان متمادی در آغوش خواهد كشيد. ممكن است در نگاه اول متوجه نشود كه به رگه ای بی پایانی رسيده است. تنها در صورتی كـه او بقيـه عمر خود را صرف استخراج اين رگه كنـد و تمـام محـصول آن را بـه ديگران ببخشد، اين معدن برای او به سود دهی خواهد رسيد. (الكلى های گمنام) 


هنگامی كه با تازه واردان صحبت می كنم، گذشته در برابـرم زنـده می شود. من درد و رنج را در چشم های اميدوار آنها مـی بيـنم. دسـت خود را دراز می كنم و سپس معجزه اتفاق می افتد: شفا زمانیكه با اين روح های لرزان ارتباط برقرار می كنم ، مشكلاتم ناپديد می شوند.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼